Навчально-практичний  центр  з підготовки робітників за професією “Швачка. Кравець. Закрійник”

   Навчально-практичний  центр  з підготовки робітників за професією “Швачка. Кравець. Закрійник” (далі – НПЦ) є структурним підрозділом Полтавського професійного ліцею сфери послуг (далі – професійний ліцей).  НПЦ створено відповідно до наказу МОН України від 04. 11. 2016 №1335НПЦ здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації робітників швейної галузі за новітніми технологіями із застосуванням сучасних матеріалів, обладнання та інструментів.

   Метою  діяльності  НПЦ є реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів професійного ліцею, впровадження в навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв’язку між підприємствами та іншими професійно-технічними навчальними закладами з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.

   Напрямки діяльності НПЦ:

 • співробітництво з виробничими  підприємствами, організаціями, установами (далі – підприємства), навчальними закладами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними і громадськими організаціями, іншими зацікавленими органами щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу в системі професійно-технічної освіти;
 • реалізація завдань щодо впровадження в навчально-виробничий процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів;
 • вдосконалення організації виробничої практики на базі НПЦ та виробничого навчання учнів з метою освоєння ними новітніх швейних технологій, матеріалів і обладнання;
 • організація роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ регіону, робітників швейних підприємств щодо вивчення та відпрацювання сучасних технологій;
 • налагодження співпраці із постачальниками тканин, швейними підприємствами, центрами зайнятості, зацікавленими установами;
 •  Інформатизація та комп’ютеризація процесу професійного навчання і набуття умінь та навичок роботи в системі САПР Inventex.

Функції НПЦ:

 • сприяння підвищенню якості професійної підготовки слухачів закладу, перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій;
 • організація стажування майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки навчальних закладів на базі НПЦ;
 • внесення пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння слухачами новітніми матеріалами і технологіями;
 • надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед навчальним закладом;
 • надання практичної та методичної допомоги професійно-технічним навчальним закладам регіону з питань впровадження в навчально-виробничий процес новітніх швейних технологій і матеріалів;
 • розроблення інформаційно-методичного супроводу,  спрямованого  на підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних  рекомендацій,  педагогічних  програмних засобів, дидактичних матеріалів та інше.
 • організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, засідань обласних методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки робітничих кадрів швейних професій.

 

Контактні дані:

Наша адреса: 36019, м. Полтава, вул. М. Бірюзова 26/1

Тел. (0532) 67 71 94

Факс: (0532) 66 79 91

Е-mail: pplsp@ukr.net