Навчально-практичний центр з санітарно-технічних систем та устаткування

 Навчально-практичний центр з санітарно-технічних систем та устаткування (далі — НПЦ) є структурним підрозділом Державного навчального закладу «Полтавське вище міжрегіональне професійне училище (далі - ПВМПУ). НПЦ створено відповідно до наказу МОН України від 04. 11. 2016 №1335

Мета діяльності НПЦ - реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів, підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій, установ (далі — слухачі), впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів компанії «Geberit», здійснення шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв’язку між підприємствами та іншими професійно-технічними навчальними закладами з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.

Напрями діяльності НПЦ
- МНПЦ співпрацює з виробничими підприємствами, організаціями, установами (далі — підприємства), навчальними закладами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними і громадськими організаціями, іншими заінтересованими органами щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу в системі професійно-технічної освіти.
- Реалізує завдання щодо впровадження у навчально-виробничий процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів компанії «Geberit».
- Створює цілісну систему новітніх методик професійного навчання на основі вивчення кращого досвіду та його впровадження в інших навчальних закладах і установах.
-  Здійснює інформатизацію і комп’ютеризацію процесу професійного навчання.

Функції НПЦ
-  Сприяє підвищенню якості професійної підготовки слухачів закладу, перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування робітників та фахівців підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій компанії «Geberit».
- Організовує стажування майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки навчальних закладів на базі МНПЦ.
- Формує пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм  із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання з підготовки монтажників санітарно-технічних систем та устаткування, спрямованих на вивчення та оволодіння слухачами новітніми матеріалами і технологіями.
-  Надає тренінгові, маркетингові, інформаційні, виробничі послуги з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед навчальним закладом.
- Надає навчальним закладам консультативну, інформаційну та посередницьку допомогу з питань використання інноваційних матеріалів і технологій компанії «Geberit».
- Надає практичну та методичну допомогу професійно-технічним навчальним закладам з питань впровадження у навчально-виробничий процес новітніх технологій і матеріалів з підготовки монтажників санітарно-технічних систем та устаткування.
-  Розробляє інформаційно-методичний супровід, спрямований на підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів та інше.
-  Організовує та проводить семінари, майстер-класи, конференції, засідання обласної методичної секції та інші заходи з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки монтажників санітарно-технічних систем та устаткування.

           

Контактні дані
Наша адреса: 36019, м. Полтава, вул. М. Бірюзова 64-а
Тел. (0532) 67 70 98
Факс: (0532) 60 70 60
Е-mail: poltava.vmpu@ukr.net
Сайт: pvmpu.poltava.ua/
Сторінка у соц. мережі: