Міжрегіональний навчально-практичний будівельний центр за технологіями КНАУФ

Міжрегіональний навчально-практичний будівельний центр за технологіями КНАУФ (далі — МНПБЦ) є структурним підрозділом Державного навчального закладу «Полтавське вище міжрегіональне професійне училище (далі - ПВМПУ)

Мета діяльності МНПБЦ- реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів, підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій, установ (далі — слухачі), впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів компанії «Кнауф», здійснення шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв’язку між підприємствами та іншими професійно-технічними навчальними закладами з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.

Напрями діяльності Центру

- Співробітництво з компанією «Кнауф», щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу в системі професійно – технічної освіти, передового досвіду з професійної підготовки кваліфікованих робітників будівельних професій.

- Реалізація завдань щодо впровадження у навчально – виробничий процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.

- Створення цілісної системи новітніх методик професійного навчання на основі вивчення кращого педагогічного та виробничого досвіду у  будівельної галузі і впровадження його у професійно-технічному навчальному закладі та в  інших навчальних закладах і установах.

-  Інформатизація і комп’ютеризація процесу професійного навчання.

Функції НПЦ

- Сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів з професій «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», «Штукатур», «Лицювальник-плиточник» з використанням технологій та матеріалів Кнауф.

- Первинна професійна підготовка та перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій.

- Організація та проведення курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників будівельної сфери, а також стажування викладачів спецпредметів та майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю на базі НПЦ.

- Організація та проведення семінарів – практикумів, конференцій, майстер-класів, конкурсів фахової майстерності, засідань методичних секцій з вивчення та відпрацювання новітніх технологій у будівельній галузі.

- Формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно – теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння слухачами новітніх технологій у будівельній галузі.

- Надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед навчальним закладом.

- Надання навчальним закладам консультативної, інформаційної та посередницької допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами.

     

Контактні дані
Наша адреса: 36019, м. Полтава, вул. М. Бірюзова 64-а
Тел. (0532) 67 70 98
Факс: (0532) 60 70 60
Е-mail: poltava.vmpu@ukr.net
Сайт: http://pvmpu.poltava.ua/
Сторінка у соц. мережі: