НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Кодекс Цивільного захисту України (від 02.10.2012 р. № 5403-VI)

Закон "Про охорону праці" (від 21.11.2002 року)

Закон "Про загальнообов'якове державне соціальне страхування" (від 23.09.1999 р.ку № 1105-ХІV)

Закон "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (від 24.02.1994 року № 4404-ХІІ)

Закон "Про колективні договри і угоди" (від 01.07.1993 року № 3356-ХІІ) Закон "Про дорожній рух" (від 30.06.1993 р. № 3353-ХІІ)

Закон "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (від 19.11.1992 року № 2801-ХІІ)

Закон "Про охорону навколишнього природного середовища" (від 25.06.1991 року № 1264-ХІІ)

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

Наказ МОН від 31.01.2019 № 97 "Про затвердження примірного тематичного плану та примірної програми навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності"

Наказ МОН від 26.12.2017  №1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»

Постанова КМУ від 22.03.2001 №270 «Про затвердження Порядку розслідування нещасних випадків невиробничого характеру» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ України від 11.02.2016 №76

Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417  «Про затвердження правил пожежної безпеки України»

Наказ МОН від 31.08.2001 №616 в редакції від 07.10.2013 №1365 «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах»

Наказ МОЗ від 21.05.2007 №246, із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ від 14.02.2012 №107 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»

Постанова КМУ від 30.11.2011 №1232, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ України від 26.04.2017 №294 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»

Наказ ДНОП №15 від 26.01.2005, із змінами, внесеними згідно з наказом Держгірпромнагляду від 16.11.2007 №273 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою»

Наказ ДНОП №130 від 30.12.1994, із змінами, внесеними згідно з наказом Держнаглядохоронопраці від 16.11.2007 №274 «Про затвердження Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці»

Наказ ДНОП №255 від 15.11.2004 в редакції від 14.04.2017 №148 «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці (НПАОН 0.00-4.35-04)» 

Наказ ДНОП 26.01.2005 №15 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»

Наказ Мінпраці України, Комнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №9, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики №526 від 30.03.2017, «Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (ДНАОП 0.00-4.15-98)

Наказ МОЗ та ДНОП 23.09.1994 № 263/121 «Про затвердження Переліку робіт, де є потреба в професійному доборі (ДНАОП 0.03-8.06-94)

Наказ МОН України від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України»

Наказ МОН України від 22.11.2017 №1514 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304»

Наказ МПС України від 18.08.2017 №1338 «Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів»

Наказ МПС України від 10.04.2017 №592 «Про визнання такими, що не застосовуються на території України, деяких нормативно-правових актів СРСР»

Наказ МОЗ України від 26.06.2017 №709 «Про визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98»