Навчально-практичний центр з підготовки робітників за професіями “Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтажник силових мереж та  електроустаткування” (далі – НПЦ) є структурним підрозділом Професійно-технічного  училища № 44 м. Миргорода Полтавської області (далі – ПТУ № 44 м. Миргорода).  НПЦ створено відповідно до наказу МОН України від 26.02.2019 № 266

НПЦ здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації робітників професій електротехнічногоо профілю за новітніми технологіями із застосуванням сучасних матеріалів, обладнання та інструментів.

Головною метою діяльності НПЦ є реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів  ПТУ № 44 м. Миргорода, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів вищої освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, фахівців підприємств, організацій, установ (далі - слухачі), впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв'язку між підприємствами та іншими закладами професійної (професійно-технічної) освіти з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.

Напрями діяльності НПЦ:
- Співробітництво з виробничими підприємствами, організаціями, установами (далі - підприємства), навчальними закладами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними і громадськими організаціями, іншими зацікавленими органами щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу в системі професійної освіти.
- Реалізація завдань щодо впровадження у навчально-виробничий процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.
- Створення цілісної системи новітніх методик професійного навчання на основі вивчення кращого досвіду та його впровадження в інших закладах освіти і установах.
- Інформатизація і комп'ютеризація процесу професійного навчання.

Функції НПЦ:
- Сприяння підвищенню якості професійної підготовки учнів, слухачів закладу, перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій.
-  Організація стажування та підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної освіти) на базі НПЦ.
-  Формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння учнями, слухачами новітніми матеріалами і технологіями.
-  Надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед закладом освіти.
-  Надання закладам освіти консультативної, інформаційної та посередницької допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами.
-  Надання практичної та методичної допомоги закладам професійної (професійно-технічної) освіти з питань впровадження у навчально-виробничий процес новітніх технологій і матеріалів.
- Розроблення навчально-методичного, інформаційного супроводу, спрямованого на підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів та інше.
- Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, засідань методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Контактні дані:
вул. Козацька 26, м. Миргород,
Полтавська обл., 37600
тел.: (05355) 4-61-83, 4-62-94
сайт: http://www.ptu44.com 
e-mail: ptu44@i.ua 
https://www.facebook.com/groups/ptu44/permalink