Навчально-практичний центр з підготовки робітників за професією “Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах. Зварник” (далі – НПЦ) є структурним підрозділом Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука Полтавської області (далі – ВПУ №7 м. Кременчука).  НПЦ створено відповідно до наказу МОН України від 27.02.2018 № 206.

НПЦ здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації робітників зі зварювальних професій за новітніми технологіями із застосуванням сучасних матеріалів, обладнання та інструментів.

Головною метою діяльності НПЦ є реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів, слухачів ВПУ № 7 м. Кременчука, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів вищої освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, фахівців підприємств, організацій, установ (далі - слухачі), впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв'язку між підприємствами та іншими закладами професійної (професійно-технічної) освіти з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.

Напрями діяльності НПЦ:

 • Співробітництво з виробничими підприємствами, організаціями, установами (далі - підприємства), закладами освіти, центрами зайнятості, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними і громадськими організаціями, іншими заінтересованими органами щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу в системі професійної (професійно-технічної) освіти.
 • Впровадження у навчально-виробничий процес інноваційних технологій та методів професійного навчання із застосуванням сучасних виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.
 • Створення цілісної системи новітніх методик професійного навчання на основі вивчення, апробації кращого досвіду та його впровадження в інших закладах освіти і установах.
 • Інформатизація і комп'ютеризація процесу професійного навчання.

Функції НПЦ:

 • Сприяння підвищенню якості професійної підготовки учнів, слухачів закладу, перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій.
 • Організація стажування та підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної освіти) на базі НПЦ.
 • Формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння учнями, слухачами новітніми матеріалами і технологіями.
 • Надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед закладом освіти.
 • Надання закладам освіти консультативної, інформаційної та посередницької допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами.
 • Надання практичної та методичної допомоги закладам професійної (професійно-технічної) освіти з питань впровадження у навчально-виробничий процес новітніх технологій і матеріалів.
 • Розроблення навчально-методичного, інформаційного супроводу, спрямованого на підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів та інше.
 • Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, засідань методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Контактні дані:
вул. В. Пугачова 14, м. Кременчук,
Полтавська обл., 39600
тел.: +380-5366-5-11-19, +380-5366-5-11-21.
Факс: +380-536-77-87-10
сайт: hbs7@model.poltava.ua
e-mail: hbs7@model.poltava.ua
https//m.facebook.com/KHVS7/